کتابخانه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه شاهرود
باسلام

به کتابخانه حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شاهرود) خوش آمدید.

جهت جستجوی کتاب نیازی به عضویت نمی باشد و در صورت تمایل برای اخذ کتاب شما می توانید با مراجعه به حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان واقع در مقابل مسجد دانشگاه اقدام به عضویت رایگان نموده و از مزایای سیستم بهره مند شوید.

برای ثبت نام رایگان ارائه کارت دانشجویی الزامی است.

سیستم کتابخانه, Designed by مهدوی